vlajka

 

 

FISAIC - skupina foto

Mezinárodní federace pro kulturu a volný čas železničářů (FISAIC) byla založena na podnět Francie a Švýcarska západoevropskými železničáři již v roce 1952 s cílem organizovat a kultivovat zájmovou činnost železničářů ve volném čase jak na národní, tak i na mezinárodní úrovni. Federace nyní sdružuje již 22 zemí Evropy. Kromě fotografování zahrnují aktivity FISAIC několik desítek dalších činností. Čeští železničáři jsou členy FISAIC od roku 1992. V rámci jednotlivých států jsou vytvořeny zemské svazy, které sdružují železničáře v jednotlivých oblastech činnosti. Sídlo Českého zemského svazu FISAIC je v Praze při Odborovém sdružení železničářů (od 1.1.2015, dříve při ČD, a.s.).

Tyto stránky vám představí činnost skupiny FOTO.

logo CDT   ČD-Informační Systémy, a.s.
  - zajišťují podporu stránek
OSŽ logo  Odborové sdružení železničářů
 sídlo ČZS FISAIC