hlava vlajka CR
obr

Kontakt na Český zemský svaz FISAIC:

Odborové sdružení železničářů - FISAIC
Ing. Šmerhová Jarmila

Dům Bohemika, Na Břehu 579/3
190 00 Praha 9
Česká republika

e-mail: Český zemský svaz FISAIC